Szerződési feltételek

Az ESK Partnerprogramjának szerződési feltételei

A Szerződés

Az Elit Sportfogadók Klubja márka (a továbbiakban: ESK) marketing kommunikációjában való részvétel céljával az ESK Partnerprogramba (a továbbiakban: Partnerprogram) történt regisztrációval Ön, az Affiliate Partner (a továbbiakban: Partner), egyetért az ebben a Szerződésben meghatározott Általános szerződési feltételekkel. Az ESK és a Partnerprogram tulajdonosa és működtetője a XY (a továbbiakban: a Cég). A Cég a VZi jogtörvénynek megfelelően a következő regisztrációs szám alatt van nyilvántartva: 010101. A Partnerprogramban való (i) további tevékenykedésével, a Partnerprogram weboldalának és/vagy a Partnerprogram marketingeszközeinek (amint az a későbbiekben pontosítva van) (ii) használatával vagy bármilyen a Cégtől kapott provízió elfogadásával megerősíti az Ön visszavonhatatlan beleegyezését ebbe a Szerződésbe (és ennek bármilyen módosításába). Ennélfogva Ön folyamatosan köteles megfelelni mint a Szerződés feltételeinek, úgy a www.sportfogadok.net weboldalak Általános szerződési feltételeinek és bármilyen más szabálynak és/vagy irányelvnek, amely időről-időre közzé tétetik a www.sportfogadok.net oldalon.

A Partnerprogram fenntartja a jogot a Szerződés minden -, vagy egyes külön részeinek bármikori megváltoztatására, amelyet legalább 14 napos figyelmeztetési időszak előz meg. Amennyiben megvalósítható, a figyelmeztetés üzenetben kerül kiküldésre a szerződő fél e-mail címére és a Partnerprogram levelezőprogramja által való elküldés után azonnal kézbesítettnek minősül.

Ha a Partner nem szeretne beleegyezni a módosításokba, akkor ezt a Szerződés felbontásával, az itt meghatározott feltételeket tiszteletben tartva, szükséges a Cég tudtára adnia. A Partner módosított programban való részvételének feltétele a módosítások feltétel nélküli elfogadása.

1. Indok

1.1. Az ESK, amely szolgáltatásokat nyújt, érdekelt ezen a téren egy partneri viszony kiépítésében azzal a céllal, hogy a Partner saját hálózatát látogató online sportfogadás iránt érdeklődő személyek figyelmét felkeltse és az ESK felhasználóivá tegye őket.

1.2. A Partnertől származó fizető felhasználókká váló ügyfelekért a Partner jutalékban részesül, amely provízió összege megfelel az előzőleg elfogadott, felhasználók tevékenységéből származó províziókulcsnak és a Szerződés feltételeivel összhangban a Partnerprogram keretén belül kerül kifizetésre.

1.3. Ez a Szerződés meghatározza a marketing kommunikációban való együttműködés Partnerre vonatkozó lehetőségeit és korlátozásait az ESK weboldal szolgáltatásainak hirdetése és annak gondozása során.

2. A Partner jelentkezésének elfogadása

2.1. A Cég értékeli a Partnerprogramban résztvenni kívánó pályázók által benyújtott regisztrációs ívet és írásban (e-mailben) informálja a jelöltet a jelentkezés elfogadásáról, ill. annak esetleges visszautasításáról. A Cég fenntartja a jogot bármilyen jelentkezés elutasítására saját belátása szerint.

3. A Partnerprogramban összegzett jogok és kötelezettségek

3.1. A Partnerprogram minden Partner saját halózatáról érkező új felhasználót egy egyedi identifikációs kóddal lát el, ezt követően pedig feljegyzi a felhasználótól származó forgalmat, kiszámolja a Szerződésben megállapodott províziókulcsnak és egyéb meghatározásoknak megfelelően a Nettó bevételt és a Partnernek járó jutalék teljes összegét.

3.2. A Partnerprogram statisztikákat nyújt a Partnernek minden tranzakcióról és kezelőfelületet biztosít az üzlettel kapcsolatos tennivalók elvégzéséhez..

3.3. A Partnerprogram a piacon magas szintnek megfelelő követési és statisztikai pontosságot garantál.

3.4. A Partnerprogram által a Partnernek kifizetett jutalék összegét a generált bevétel határozza meg, amely meghatározása a Szerződés feltételeinek része.

4. A Partner jogai és kötelezettségei

A Partner ezennel garantálja és felvállalja, hogy:

4.1. A Partnerprogramba való belépéssel beleegyezik, hogy a Partner az ESK weboldalára mutató linkek fenntartásával népszerűsíteni, reklámozni fogja az ESK weboldalt, és a kapott marketing eszközöket új felhasználók toborzására használja fel . A link vagy partner link megnevezés az ESK egy vagy több szöveges linkjére, bannereire és más marketingeszközeire értendő. Ön személyesen vállalja a felelősséget a tartalomért, ill. a kommunikáció módjáért és promóciós tevékenységéért. Minden ilyen tevékenységnek folyamatosan mint szakmailag, úgy jogilag is meg kell felelnie ezen Szerződés feltétéleinek.

4.2. Nem engedélyezett semmilyen rágalmazó, diszkriminatív, obszcén, jogilag nem megfelelő és bármilyen más módon helytelen reklám, amely szexuális -, pornográf -, obszcén -, vagy grafikailag erőszakos tartalommal rendelkezik.

4.3. Nem célunk olyan személyek megszólítása hirdetéseinkkel, akik nem töltötték még be a sportfogadáshoz szükséges korhatárt.

4.4. Nem generálhat forgalmat az ESKnak nem legális vagy sportszerűtlen tevékenységgel, beleértve a Partner:

  • felhasználóként való regisztrációját és számlafeltöltését közvetett (család, barátok, alkalmazottak vagy más harmadik személy) vagy közvetlen módon bármilyen a Partnerprogramhoz tartozó kreatívon keresztül, az ilyen tevékenység és bármilyen más a provizió mesterséges megnövelésére tett kísérlet szabályellenesnek minősül és az ezért járó provízió nem lesz kifizetve
  • által küldött SPAM e-maileket és más üzeneteket, amelyek megfelelnek a következő kritériumok valamelyikének: (i) kéretlen levelezés, (ii) hamis vagy félrevezető állításokat tartalmaz, (iii) nem valósan azonosítja a forrást vagy a származási IP címet és/vagy a feladói e-mail címet, (iv) nem tartalmaz online vagy valós időben való leíratkozási lehetőséget, (v) egy szoftvert egy másik szoftverbe csomagol a felhasználók személyes adataihoz való hozzáférés-, vagy személyes jogainak megsértése szándékával, (vi) olyan ikonokat vagy parancsokat, megoldásokat tartalmaz, amely a címzett hozzájárulása nélkül szoftver letöltést vagy telepítést eredményez.

4.5. A Partner tudomásul veszi, hogy a Partnerprogram nem működik együtt olyan szerződési féllel, aki az ESKhoz, a Partnerprogramhoz, vagy a Partnerprogramhoz köthető védett üzleti márkához és/vagy névjogosultsághoz hasonló domént vagy szubdomént használ.

4.6. A Partnerprogram keretén belül meghatározott és a Partnerprogram weboldalán (https://www.sportfogadok.net) elérhető marketing eszközök, az ESK vagy egyéb kulcsszavak, üzleti márkák, védjegyek és a Céghez tartozó szellemi tulajdon csak a szerződésben rögzítettek alapján használható. Minden más felhasználáshoz a Cég írásos hozzájárulása szükséges.

4.7. Az együttműködés során aktívan reklámozza és népszerűsíti az ESK márkát. Az együttműködés kölcsönös előnyeinek maximalizálása érdekében az ESK márka aktív reklámozása keretén belül a Partner köteles mindent megtenni a márka széleskörű és hatékony hirdetéséért, értékesítéséért és reklámozásáért. Amennyiben a Partner nem tud megfelelni ez iménti követelménynek, az a Szerződés megszegésének minősül és az egyezségben megszabott feltételeknek megfelelően az ilyen helyzetet a Szerződés felbontása követi. A Cég szintén fenntartja a jogot a provízió százalékának csökkentéséhez, amennyiben a Partner részéről csökken az új felhasználók megszerzésére tett erőfeszítés és a Partner jelentősen kevesebb ügyfelet szolgáltat mint a múltban. Az ESK weboldal csökkentett vagy felfüggesztett reklámozása a Szerződés felbontását vonja magával.

4.8. Csupán a Partnerprogramban hozzárendelt linken keresztül érkező felhasználók után illeti a Partnert provízió. A Partnernek a Partnerprogram előzetes írásos engedélye nélkül nem áll módjában semmilyen a Cég tulajdonában álló marketingeszköz, ill. link megváltoztatása vagy módosítása.

4.9. A Partner elkötelezett lesz és ragaszkodni fog az ESK és a Partnerprogram keretén belül megszabott márka irányelvekhez.

4.10. Betartja a European Gaming and Betting Association (EGBA) Magatartási Kódexében rögzített szabályzatot és elveket. Az EGBA Magatartási Kódexe a következő linken található: http://www.egba.eu/en/consumers/standards

4.11. Szándékosan reklámjaival nem vesz célba olyan országot, ahol a fogadásokban és a szerencsejátékban való részvétel vagy annak reklámozása jogi korlátokba ütközhet vagy nem minősül legálisnak.

5. Kifizetés

5.1. A jutalék összege mindig az adott hónap végén kerül kiszámolásra. A Partner egy hónapban csupán egyszer kap kifizetést, méghozzá mindig az adott hónap 2-tól egészen 10-ig. A kifizetés a kifizetési időszak végétől számított 30 napon belül megtörténik, feltéve hogy az esedékes kifizetendő összeg meghaladja az 50 EURÓt (Minimum kifizetési összeg). Ha az egyenleg kisebb mint az iménti összeg, akkor átvihető a következő hónapba és amint meghaladja a Minimum kifizetési összeget, kifizetésre kerül.

5.2. Ha hiba lép fel a províziókulcsban, a Partnerprogram fenntartja a jogot a számításban történő hiba bármilyen időben való kijavítására és ezáltal a jutalék összegének módosítására is. Túlfizetés esetén a Partner köteles a különbözetet azonnal visszautalni a Cégnek, alulteljesítés esetén pedig a hiányzó összeg azonnali kifizetésre kerül.

5.3. Ha a Partner úgy találja, hogy az egyenlegén helytelen összeg szerepel, 30 napos határidőn belül kell értesítenie a Partnerprogramot a Kapcsolat űrlap kitöltésével és meg kell indokolnia nem egyetértésének okát. Ha a Partner nem küldi el panaszát a megadott 30 napos határidőn belül, akkor ezzel visszavonhatatlanul nyugtázza számlaegyenlegének helyességét.

5.4. A Partnerprogram fenntartja a jogot sportszerűtlen viselkedéssel-, és/vagy törvénytelenséggel vádolt és/vagy más a Szerződésnek nem megfelelő egyenlegek esetén saját belátása szerint elhalasztani a kifizetést, miközben a halasztás időszaka nem haladhatja meg a 90 napot. Ezen időszak alatt a Partnerprogram kivizsgálja, hogy a tranzakciók megfelelnek-e a Szerződés rendelkezéseinek vagy sem.

5.5. Ha a Partner részese, ill. részese szeretne lenni bármilyen tevékenységnek vagy tudomást szerez bármilyen tevékenységről vagy forgalomról, ami magába foglalja a Partnert is és feltételezhetően a jogtörvények és/vagy a Szerződés rendelkezései szerint ez szabálytalannak vagy sportszerűtlennek tekinthető, akkor a Partnert nem illeti semmilyen jutalék. Ezek a tevékenységek magukba foglalják többek között a pénzmosást, lopott bankkártyák használatát, bónuszokkal és/vagy más promóciókkal való visszaélést is.

5.6. A Partner beleegyezik minden szabályszerűtlen viselkedéssel vagy hamis tranzakcióval szerzett jutalék visszatérítésébe, továbbá magára vállal minden olyan kiadást, amely az ügy jogi úton való rendezése során keletkezne.

5.7. A Partner áll minden adónemet, díjt, illetéket, és minden más fizetendő összeget, amely a Szerződés rendelkezései alapján a Partnernek kifizetett jutalék következményeként fizetendő a helyi vagy külföldi adóhatóságnak vagy más illetékes szervnek. Mint az ESK, úgy a Partnerprogram semmilyen módon sem vonható felelősségre bármilyen a Partner által ki nem fizetett összegért, ugyanis a Partner ezennel ilyen tekintetben mentesíti az ESKt és a Partnerprogramot az imént említett pénzösszegek befizetéséért való kezesség alól.

5.8. A Partnerprogram saját belátása szerint lehetőséget nyújthat a Partnernek a kereskedelmi megállapodás módosítására. Példaként az alternatív bevételi források magukba foglalhatják a Akvizíciós (CPA) díjazást. A Partnerprogram ezennel értesíti a Partnert, hogy csupán egy províziós kulcs alkalmazható, tehát két féle provízió számítás nem lehet életben egyszerre. Ezért a Partner értelmezi és tudomásul veszi, hogy amennyiben elfogadja a Partnerprogram új egyéni ajánlatát, akkor az ebben a Szerződésben jellemzett kereskedelmi megállapodás érvényét veszti és csupán az új feltéltelek szerint fog működni a szerződő felek együttműködése. A fentiek ellenére, minden a Partnerre vonatkozó kötelezettség, amelyet a jelen Szerződés határoz meg mindaddig érvényes, amíg nem kerül sor a Szerződés hivatalos felbontására.

5.9. A Partnerre, amennyiben a Partnerprogram részesévé válik, az itt jelemzett standard kereskedelmi megállapodás fog vonatkozni. A kereskedelmi megállapodás minden bevételi osztalékának vezetése ezen Szerződés rendelkezéseinek és a 16. Provízió-s pont alatt jellemzett standard provízió arányának megfelelően történik majd.

5.10. Az egyértelműség kedvéért a szerződő felek beleegyeznek, hogy a Szerződés bármelyik fél által igényelt felbontásakor a Partner többé nem jogosult a Cég által fizetett jutalékra. Természetesen a Szerződés megszűnése előtt jogosan megkeresett és egyelőre nem kifizetett províziók ki lesznek fizetve.

6. Kártalanítás

6.1. A Partner beleegyezik, hogy megvédi, kártalanítja és felmenti az ESKt és partnereit, követőit, alkalmazottait, ügynökeit, igazgatóit, részvényeseit és ügyvédeit az olyan legális és szakértői díjakért való kezesség alól, amelyek a következő történések által lettek előidézve:

a) A Partner Szerződés által meghatározott képviseletének, garanciáinak vagy üzlettársainak bármilyen megsértése.

b) A marketing eszközök Partner által való használata vagy ezen eszközökkel való visszaélése.

c) Bármilyen rágalmazó, becsületsértő vagy törvénytelen tartalom kommunikációja a Partner által.

d) Bármilyen követelés vagy állítás, mely szerint a Partner információi és adatai sértik bármilyen harmadik személy szabadalmát, szerzői jogait, védjegyét, vagy más szellemi tulajdonjogait vagy megsérti bármilyen harmadik személy személyi jogait vagy.

e) Ezen Szerződés bármelyik rendelkezésének megsértése.

6.2. A Cég fenntartja a jogot, hogy saját költségére minden esetben részt vegyen a saját védelmében.

7. A Szerződés felbontása

7.1. A Szerződést bármelyik szerződő félnek módjában áll felbontani. A felbontás feltétele, hogy az ilyen döntésről 30 napos határidőn belül írásban szükséges értesíteni a másik felet. Az írásos értesítést vagy e-mailként vagy postai levélként szükséges kézbesíteni.

7.2. A szerződő felek ezennel egyetértenek, hogy a Szerződés felbontása esetén:

a) A Partner visszaszolgáltat minden a birtokában-, felügyelete alatt-, és ellenőrzése alatt lévő bizalmas információt (minden fénymásolatot és más származékot) a Partnerprogramnak.

b) A Partner csak a Szerződés felbontása előtt jogszerűen megkeresett és egyelőre nem kifizetett jutalékra lesz jogosult, azonban a Partnerprogramnak jogában áll az utolsó kifizetés akár 90 napos elhalasztása is. Ennek célja, hogy a Partnerprogram kivizsgálhassa és megbizonyosodhasson róla, hogy a helyes összeg kerül kifizetésre. A Szerződés felbontásának dátuma után a Partner többé nem lesz jogosult semmilyen a felbontás dátuma után keletkező jutalék kifizetésére a Cég részéről.

c) A Partner felmenti a Partnerprogramot és az ESKt az összes kötelesség és kezesség alól, amelyek a Szerződés felbontása után keletkeztek, kivételt képeznek azok a kötelezettségek, amelyek természetük által a felbontás pillanata után is érvényben maradnak. A Szerződés felbontása nem menti fel a Partnert ezen szerződés bármelyik rendeletének még a felbontás előtti időszakban történő megszegéséért-, és/vagy a titoktartási kötelezettség még a felbontás előtti vagy utáni időszakban történő megsértéséért való felelősség alól. A Partner titoktartási kötelezettsége a Partnerprogram és az ESK iránt a Szerződés felbontása után is érvényben marad.

d) Minden a Partnernek nyújtott jog és engedély a Szerződés felbontásával érvényét veszti. Ekkor minden jog visszakerül a megfelelő engedélyadónak és a Partner beszünteti a védjegyek, szolgáltatási védjegyek, logók és más a Cég kezében levő megjelölések használatát.

7.3. Ha a Partner megsérti ezen Szerződés rendelkezéseit és ennek következtében a Partnerprogram kénytelen felbontani a Szerződést, akkor a Partner által eddig jogosan megkeresett és egyelőre nem kifizetett jutalékot a Partnerprogramnak jogában áll megtartani mint fedezetet a szerződésszegésből származó kárigényért. A Partnerprogram által az iménti indokból való szerződésbontás nem kíván figyelmeztetési időszakot, hanem a Partner értesítése után azonnali hatállyal lép érvénybe.

7.4. Az egyértelműség kedvéért a szerződő felek ezennel megegyeznek, hogy a Szerződés bármelyik fél által való felbontása esetén a Partner többé nem lesz jogosult semmilyen a felbontás dátuma után keletkező jutalék kifizetésére a Partnerprogram részéről. A felbontás előtt jogosan megkeresett és egyelőre nem kifizettet jutalék természetesen kifizetésre kerül.

8. Titoktartás

8.1. Minden szellemi tulajdon az ESK és a Partnerprogram tulajdonában (beleértve többek között az üzleti és anyagi tulajdonokat, ügyfelek és vásárlók listáit, az árakat és értékesítési információkat és bármilyen a termékekre, statisztikákra, műveletekre, üzleti tervekre, ill. folyamatokra, termékinformációra, üzleti és logikai knowhowra, üzleti titkokra, piaci lehetőségekre és személyes adatokra vonatkozó információkat) bizalmasan kezelendő. Ezen információk a Cég által előre adott írásos beleegyezés nélkül nem használhatóak reklámozási és/vagy más saját célokra, továbbá sem közvetett, sem pedig közvetlen módon nem hozhatóak nyilvánosságra és más vagy harmadik személyek tudtára. Ez a rendelkezés a Szerződés felbontása után is érvényben marad.

8.2. A Partner megfogadja, hogy nem használja fel a bizalmas információkat semmilyen más célra, mint a Szerződésben is meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Garanciák

9.1. A Partner elismeri, hogy az Internet használata bizonyos veszélyeket hordoz magában és elfogadja, hogy a Partnerprogram nem vállal semmilyen garanciát ezekért a veszélyekért. Továbbá nem garantálja, hogy a weboldalra való bejelentkezés bármely időben és bármilyen helyszínről lehetséges lesz.

9.2. A Partnerprogram és az ESK semmilyen esetben sem vállal kezességet a Partnernek vagy bárki másnak bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy mulasztásért, veszteségért, sérülésért vagy kárért, amelyet részben vagy egészben a www.sportfogadok.net weboldal vagy a Partnerprogram hibái, késései vagy megszakításai idéztek elő.

10. Vállalati jogok

10.1. A ESKnak jogában áll bármikor saját belátása szerint elutasítani bármilyen felhasználót vagy bezárni bármilyen számlát, amennyiben ez szükséges az ESK cégpolitikájának és érdekeinek megvédéséhez.

10.2. A Partnerprogram saját belátása szerint visszautasíthat bármilyen a Partnerprogramba jelentkező személyt és/vagy zárolhatja a Partner számláját, amennyiben ez szükséges a Partnerprogram és/vagy az ESK cégpolitikájának és érdekeinek megvédéséhez. Ha a Partner megszegi ezen Szerződés rendelkezéseit vagy az ESK Általános szerződési feltételeit vagy más szabályokat, rendelkezéseket és irányelveket a Partnerprogram és az ESK fenntartja a jogot a Partner számlájának zárolására és más érdekeinek védelmében tett jogi lépések megtételére.

11. Vis major

11.1. Amennyiben valamilyen nem várt esemény (többekközött: munkahelyi viták, sztrájkok, ipari zavarok, természeti csapások, terrorcselekmények, árvíz, villámlás, közüzemi és kommunikációs hibák, földrengés vagy egyéb balesetek) által okozott késés vagy hiba lép fel és ezen okból valamelyik szerződő fél nem tudja teljesíteni a Szerződésben megfogalmazott kötelezettségeit, ezért egyik fél sem tartozik felelősséggel a másiknak. Ha ilyen nem várt esemény lép fel, akkor a nem teljesítő fél fel van mentve minden tevékenység alól, amelyben a vis major esemény korlátozza. Amennyiben a nem várt esemény időtartama meghaladja a 30 napot, akkor bármelyik félnek jogában áll értesítés nélkül felbontani a Szerződést.

12. Felbonthatóság/jogfeladás

12.1. Amikor csak lehetséges, ezen Szerződés minden rendelkezése olyan módon értelmezendő, hogy az hatékony és alkalmazható legyen jogi szempontból. Ha a Szerződés bármelyik rendelkezése bármilyen szempontból érvénytelen, törvénytelen vagy végrehajthatatlan, akkor ez a rendelkezés ezen okból átfogalmazásra kerül, a Szerződés többi rendelkezése azonban érvényben marad. Ha az ESK nem tudja érvényesíteni a Szerződésben megfogalmazott jogokat, az nem jelenti azt, hogy ezen jogokról lemondana, ezt csak írásos nyilatkozattal teheti meg.

12.2. Amennyiben a Partnerprogramnak és az ESKnak sem sikerül elérni, hogy a Partner betartsa az ezen Szerződésben megfogalmazott összes rendelkezést, nem jelenti azt, hogy a Partnerprogram és az ESK lemond arról a jogról, hogy az említett rendelkezéseket bármely időben kikényszeríthesse.

13. Átruházás

13.1. A Partner a Partnerprogram elsődleges írásos beleegyezése nélkül nem jogosult ezen Szerződés jogi vagy más módon való átruházására.

13.2. A Partnerprogramnak és az ESKnak jogában áll ezen Szerződés bármikori átruházására a Partner elsődleges beleegyezése nélkül.

14. Irányadó jogszabályok és törvénykezés

14.1. Ezen Szerződés vezetése és készítése megfelel a romániai jogszabályoknak és minden olyan intézkedés vagy vita, amely ezen Szerződéssel kapcsolatos Romániában kerül tárgyalásra. A Partner visszavonhatatlanul hozzájárul, hogy az iménti események a romániai bíróságok joghatósága alá tartozzanak.

15. Védjegyek

15.1. Ezen szerződés egyetlen rendelkezése sem garantál egyik szerződő félnek sem jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a másik szerződő fél védjegyeire, kereskedelmi neveire, szolgátatási védjegyeire és egyéb szellemi tulajdonjogaira. Soha, sem a Szerződés időszaka alatt, sem pedig annak felbontása után, egyik szerződő fél sem segédkezik vagy engedélyezi másoknak vagy próbálkozik a másik fél vagy bármilyen más érintett vállalatcsoportokhoz tartozó cég tulajdonában álló jelek regisztrálásával. Továbbá egyik szerződő fél sem regisztrál vagy tesz kísérletet a másik szerződő fél vagy bármilyen más érintett vállalatcsoportokhoz tartozó cég tulajdonában álló védjegyekhez alapjában vagy nagyban hasonló védjegyek regisztrálására.

16. Jutalékok

16.1. A Bevételből való részesedés képezi a Nettó bevétel azon részét, amely a Partnert illeti az általa szerzett felhasználók által produkált bevétel ellenében. Amennyiben felbontódik a partneri viszony, ezen Szerződés rendelkezései értelmében, a Partner elveszíti jogát az említett felhasználókért járó provízió kifizetésére.

16.2. A Nettó bevételt (NB) a következő módon kapjuk meg: NB = Bruttó bevétel – Felhasználók költségei – Visszatérítés – sportszerűtlen tevékenység által generált bevétel – Adminisztrációs díjak, amelyek az egyértelműség kedvéért a következő módon értendőek:

a) A Felhasználók költségei a következőket foglalják magukba: promóciós költségek (visszatérítés, bónuszpénzek, verseny szponzoráció, VIP bónuszok, VIP szponzorációk és bármilyen más felhasználó kárpótlások)

b) Az Adminisztrációs díjak a következőket foglalják magukba: adó, az elektronikus vagy hitelkártyáról való utalások során keletkező tranzakciós költségek és más harmadik személyeket illető jogdíjak

c) A sportszerűtlen tevékenység többek között a következőket foglalja magába: bónuszokkal és egyéb promóciókkal való visszaélés, pénzmosás vagy más törvénybe ütköző tevékenység és lopott hitelkártyák használata.

16.3. Az Ön jutaléka 40% a nettó bevételből.

  • Példa: Ha az Ön weboldalán keresztül regisztrált felhasználó 100 EURÓ nettó bevételt generált az adott hónapban, akkor az Ön bevétele a következő:
  • Jutalék = 100 EURÓ x 40% = 40 EURÓ